Допомога дітям під час війни

Допомога дітям під час війни

Дитинство – це важливий період в житті кожної людини, адже саме у цей час відбувається закладення фундаменту, який допомагає формуватись кожній особистості та служить опорою та основою успішного дорослого життя.

ГО «Перемога в твоїх руках» з 2004 року займається допомогою дітям та підліткам, які опинились у скрутних життєвих обставинах. За час роботи організації ми провели безліч флешмобів на гострі соціальні теми, благодійних акцій до дня батька, тренінгів особистісного розвитку та дитячих таборів.

Одним з наймасштабніших наших проєктів – є дитячий табір, який дає змогу багатьом дітям з різних куточків України опинитись в теплій, дружній атмосфері, гарно відпочити, отримати корисні та актуальні знання, а також здобути життєво необхідні навички. Також наші програми сприяють вихованню патріотичного духу у підлітків та правильних сімейних цінностей.

На жаль, теперішні реалії у нашій країні дуже сумні. Під час війни діти постраждали не менше чим дорослі та потребують допомоги, щоб адаптуватися. Тому усі ми маємо об‘єднатись та допомагати один одному, а особливо тим родинам , які опинились в складних життєвих обставинах через переселення, втрату рідних чи втрату роботи.
Ми не полишаємо нашої справи, адже вважаємо, що саме зараз діти найбільше потребують змоги опинитись в рідному середовищі, серед друзів та улюблених наставників і відпочити від жахіть війни.

Наша команда продовжує надавати підтримку та організовувати літні табори – місце великої любові до кожної дитини. Вже цього літа готуємо зміни в Карпатах та Болгарії та залучаємо кращих фахівців країни, для того, щоб разом давати можливості для розвитку і відпочинку молодому поколінню та зробити свій вагомий вклад в генофонд країни.

Ви можете долучитись до допомоги і подарувати дитині справжнє літо та незабутній відпочинок!

Відпочинок для однієї дитини в Карпатах з усіма зручностями

(все включено) на 10 днів

400 € або 430 $

Відпочинок для однієї дитини в Болгарії з усіма зручностями

(все включено) на 13 днів

650 € або 700 $

Ми поставили собі за мету зібрати кошти для 200 дітей.

Будь – яка сума перетворюється на справжню радість, для маленького громадянина України!
Як саме ви можете підтримати?
1. Придбати за власні кошти путівку до табору .
2. Зробити благодійний внесок будь-якої суми до нашого фонду.
3. Якщо у вас немає такої змоги – ви завжди зможете підтримати репостом або поширити цю інформацію серед своїх знайомих.
Для того, щоб доєднатись до допомоги використовуйте реквізити:

Найменування отримувача:
ГО ПЕРЕМОГА В ТВОІХ РУКАХ
Код отримувача:
33193371
Рахунок отримувача:
UA253052990000026001026707118
Назва банку:
АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Childhood is an important period of our lives as this is when the foundation is laid, which helps to form each individual and serves as a support and the basis of a successful adult life.

Since 2004, the NGO “Victory in Your Hands” has been helping children and teenagers who find themselves in difficult life circumstances. During the organization’s work we have held many flash mobs on acute social topics, charity events for Father’s Day, personal development trainings and children’s camps.

One of our largest projects is a children’s camp, which allows many children from different parts of Ukraine to find themselves in a warm, friendly atmosphere, relax, gain useful and relevant knowledge, as well as acquire vital skills. Also, our programs will promote the education of patriotic spirit in adolescents and the right family values.

Unfortunately, the current realities in our country are very sad. During the war, children have been suffering no less than adults and need help to adapt. That is why we all need to unite and help each other, and especially those families who have found themselves in difficult life situations due to relocation, loss of relatives or job loss.

We do not abandon our duty, because we believe that right now children need the opportunity to be in their native environment, among friends and favorite mentors and relax from the horrors of war the most.

Our team continues to provide support and organize summer camps – a place of great love for every child. This summer we are preparing shifts in the Carpathians and Bulgaria and attracting the best specialists of the country, in order to provide opportunities for development and recreation for the younger generation together and make a significant contribution to the country’s gene pool.

You can join the help and give your child a real summer and an unforgettable vacation!

Vacation for one child
in the Carpathians with all amenities
(all inclusive) for 10 days
€ 400 or $ 430

Vacation for one child
in Bulgaria with all amenities
(all inclusive) for 13 days
€ 650 or $ 700

We set ourselves the goal of raising
money for 200 children.

Any amount turns into a real joy for the little citizen of Ukraine!

How exactly can you support?

1. Buy a ticket to the camp at your own expense.

2. Make a charitable contribution of any amount to our fund.

3. If you do not have such an opportunity – you can always repost or spread this information to your friends.

To help, use the details:

Account in the correspondent bank
6231605145 NGO “VICTORY IN YOUR HANDS

Company details / Company Name
NGO “VICTORY IN YOUR HANDS

IBAN Code
UA623052990000026001036704048

Name of the bank
JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code PBANUA2X

Company address UA 01001 Kyiv, Henerala Vitruka 21, f 4

Account in the correspondent bank 400886700401

SWIFT Code of the correspondent bank COBADEFF
Correspondent bank Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany or

SWIFT Code of the correspondent bank CHASDEFX
Correspondent bank
J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

Company details/ Company Name
NGO “VICTORY IN YOUR HANDS

IBAN Code
UA203052990000026004016700489

Name of the bank
JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code PBANUA2X

Company address UA 01001, Kyiv, Henerala Vitruka 21, f 4

Account in the correspondent bank 001-1-000080

SWIFT Code of the correspondent bank CHASUS33

Correspondent bank JP Morgan Chase Bank, New York ,USA or

Account in the correspondent bank 890-0085-754

SWIFT Code of the correspondent bank IRVT US 3N

Correspondent bank The Bank of New York Mellon, New York, USA